Na čo si dať pozor pri podpise zmluvy s novým dodávateľom

Klienti často podpisujú zmluvy s novým dodávateľom energie v časovom strese, nemajú čas alebo chuť čítať všetky podmienky zmluvy a niekedy sú potom sklamaní postupom dodávateľa. Poradíme Vám 5 najdôležitejších vecí, ktoré určite neprehliadnite:

1. Cena za dodávku energie v EUR za MWh alebo kWh. Musí sa zhodovať s tým, čo deklaroval predajca a uvádza na vyúčtovacej faktúre. Pozor aj na fixné mesačné poplatky za odberné miesto (najmä u zemného plynu v tarife S): dodávatelia niekedy sľúbia nižšiu cenu za spotrebovanú MWh, ale „zabudnú“ spomenúť že budete mať nadštandardne vysokú mesačnú sadzbu.

2. Plánovaná spotrebatolerancia odberu. Hovoríme o povolenom prečerpaní a nedočerpaní plánovaného ročného zmluvného množstva (RZM) bez sankcie zo strany dodávateľa. Toto je dôležité hlavne ak danú komoditu (elektrinu, plyn) používate na vykurovanie a spotreba kolíše v závislosti od počasia. Dodávatelia štandardne tolerujú od 15 do 20% odchýlku RZM.

3. Zmluvná viazanosť (obvykle 12 až 36 mesiacov) a výpovedná lehota (1-3 mesiace). Počas celej viazanosti sa dodávateľ zaväzuje dodržať zmluvnú cenu a nie je možné meniť dodávateľa (alebo len za v zmluve dohodnutú sankciu). Optimálna doba viazanosti pre odberateľa je 12 mesiacov, aby mal možnosť výberu najvýhodnejšej ponuky v každom roku.

4. Prolongácia. Po skončení zmluvnej viazanosti sa môže zmluva automaticky predĺžiť o ďalších 12 resp. 24 mesiacov, ak klient nepodá včas výpoveď. Prípadné predĺženie bude za rovnakých podmienok a pri cene za dodávku aká bola dohodnutá v pôvodnej zmluve. Výhodnejšie pre klienta je, ak sa po skončení viazanosti v zmluve zmení status na dobu neurčitú. Klient je tak slobodnejší pri rozhodovaní o ďalšom postupe.

5. Uistite sa, že zmluva zahŕňa všetky vaše odberné miesta a skontrolujte ich adresy. Zmluvu uschovajte a majte ju poruke – údaje z nej (alebo z vyúčtovacej faktúry) budete potrebovať na svoju identifikáciu vždy keď budete komunikovať so zákazníckym centrom dodávateľa alebo ak budete chcieť zmeniť súčasného dodávateľa.