5 najčastejších mýtov o zmene dodávateľa energie

Mýtus č.1: Keď bude mať nový dodávateľ problémy (napr. nebude platiť distribučnej spoločnosti, alebo príde o licenciu), odpoja ma od siete.

Pravda: Z dôvodu akýchkoľvek problémov na strane dodávateľa nesmie dôjsť k prerušeniu dodávky energie u odberateľa. Zákon na to pamätá režimom „dodávateľ poslednej inštancie“, pri ktorom sa klientov problémových dodávateľov ujme dodávateľ poslednej inštancie. Tými sú v súčasnosti najväčší dodávatelia na trhu. Klient má v tomto režime tri mesiace na to, aby si našiel nového dodávateľa. Ak to neurobí, ponúkne mu zmluvu dodávateľ poslednej inštancie.

Mýtus č.2: Napriek sľubovanej zľave nakoniec zaplatím viac.

Pravda: Obchodníci a marketéri jednotlivých spoločností sa usilujú vzbudiť záujem klientov rôznymi sľubmi. Keďže elektrická energia a zemný plyn majú len jednu kvalitu bez ohľadu na dodávateľa, najčastejší argument je cena. Sľub, že dostanete zľavu napr. 20% má význam len vtedy, ak presne viete z čoho – z akej sumy – bude táto zľava počítaná. Je rozdiel či je zľava počítaná z cenníkovej ceny dodávateľa, alebo z ceny v predchádzajúcom období. Porovnávajte porovnateľné: porovnávať percentuálne zľavy je niekedy zavádzajúce, ale nižšia cena za kWh jednoducho znamená menej zaplatených peňazí.

Mýtus č.3: V prípade poruchy budú technici uprednostňovať „svojich“ klientov.

Pravda: Servis zabezpečuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy a je to úplne samostatný subjekt ktorý zabezpečuje servis porúch celej distribučnej sústavy až po elektromer a plynomer u Vás. Technici, ktorí vyrážajú k poruche ani nevedia, kto je dodávateľom a ani ich to nezaujíma, podobne ako sťahovákov nezaujíma kde ste kúpili nábytok.

Mýtus č. 4: Za prechod k inému dodávateľovi zaplatím pokutu, prípadne pôvodný dodávateľ si naúčtuje všeličo čo by inak neúčtoval.

Pravda: Prechod k inému dodávateľovi energie (elektriny, plynu) je zo zákona bezplatný. Je potrebné len dodržať termíny a lehoty uvedené v zmluve. Tiež treba mať vyrovnané všetky záväzky voči pôvodnému dodávateľovi

Mýtus č.5: Stratíme dobré dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Opravili nám zadarmo trafostanicu, servis máme dohodnutý do 24 hodín.

Pravda: Dodávateľ nakupuje a predáva energiu za dohodnuté ceny. Obyčajne sa pre klienta zmení len grafika faktúry a cena. Zamyslite sa aj nad tým, či je súčasťou dobrých vzťahov účtovať klientovi dvojnásobok trhovej ceny a iné nevýhodné zmluvné podmienky. Servis trafostanice vykonáva prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý sa nemení a nemá k súčasnému ani budúcemu dodávateľovi žiadne protekčné väzby.