5 Krokov ako postupovať pri pripojení nového odberného miesta do distribučnej siete.

Ak vlastníte alebo staviate nehnuteľnosť, ktorá ešte nie je pripojená do distribučnej siete, tak Vám určite pomôže týchto 5 krokov lepšie sa v procese orientovať.

Krok 1 – Podanie žiadosti u distribútora Elektriny alebo Zemného plynu

  • Elektrina – v závislosti od umiestnenia odberného miesta: Západoslovenská distribučná, a.s. (známa aj pod starším názvom ZSE Distribúcia), Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (SSE-D), Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD).
  • Zemný plyn – SPP – distribúcia, a.s.

Krok 2 – Podpis zmluvy o pripojení

  • Najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti, vám distribútor odošle naspäť návrh Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy na podpis.

Krok 3 – Platba za pripojenie

  • Po podpísaní zmluvy zaplatíte cenu za pripojenie, ktorú si nájdete aj v cenníku každého distribútora. Cenu za pripojenie môžete uhradiť poštovou poukážkou priloženou k zmluve o pripojení alebo bankovým prevodom.

Krok 4 – Príprava odberného miesta a dokladov

  • Musia byť splnené technické podmienky pripojenia, s realizáciou Vám pomôže Váš elektrikár alebo plynár.
  • Distribučnej spoločnosti doručíte doklady uvedené v technických podmienkach pripojenia.
  • Po kontrole technikom distribútora o splnení všetkých krokov Vám distribúcia oznámi, či ste splnili všetky podmienky.

Krok 5 – Výber dodávateľa požadovanej energie

  • Dodávateľa si môžete vybrať, akonáhle od distribúcie dostanete Oznámenie o splnení technických podmienok pripojenia. Najmä pokiaľ na odbernom mieste očakávate vyššiu spotrebu energie, odporúčame výber dodávateľa zveriť nezávislému konzultantovi, ktorý vám pomôže nájsť dodávateľa s najlepšími cenami a zmluvnými podmienkami.
  • Ak sa rozhodnete pre APF Services, s.r.o., garantujeme Vám najlepšie dostupné ceny na trhu, ako aj férovú a výhodnú zmluvu o dodávke na požadovanú energiu.
  • Distribučná spološnosť Vám následne namontuje elektromer alebo plynomer na pripravené odberné miesto do 5 pracovných dní od prijatia požiadavky na montáž. Túto požiadavku za Vás vybaví Váš vybraný dodávateľ elektriny alebo zemného plynu. Aj s týmto Vám samozrejme môže pomôcť APF Services, s.r.o.

Firmy a organizácie, ktoré potrebujú pripojiť odberné miesto na nie dlhšie ako 30 kalendárnych dní, nie viackrát ako 4-krát počas kalendárneho roka na jednom odbernom mieste (napr. kolotoče, cirkusy, TV prenosy), by mali vedieť aj o tom, že proces pripojenia v týchto prípadoch podlieha špeciálnemu režimu a preto je potrebné v žiadosti o pripojenie vyznačiť, že ide o krátkodobý odber.